Nâng cấp

1,500,000Đ

Học phí dành cho những bạn đã là thành viên của Groups BQM Summit 2018 nâng cấp hệ thống phần mềm mới.
Thành viên mới

7,000,000Đ

Học phí dành cho những bạn là người mới muốn đăng ký Offline và vào Groups BQM Summit 2019 sử dụng Tools.
Giới thiệu bạn bè

1,000,000Đ

Nếu bạn giới thiệu bạn bè đăng ký vào Groups BQM Summit 2019, sẽ được tặng ngay 1.000.000vnd / người.